Вивчення досвіду педагогів


        Педагогічний досвід – це сукупність знань, умінь  навичок, набутих педагогом у процесі практичної начально–виховної роботи. Його можна визначити як багатогранне явище, що має зовнішні (тематика, певні автори, характеристика, обсяг тощо) і внутрішня (творчий внесок самого педагога у практичне втілення досвіду, рівень педагогічних знань, умінь і навичок, педагогічної свідомості, які зумовлюють способи впливу на учнів) аспекти.
Досвід без практики неможливий. Лише педагогічна практика як специфічна діяльність, у процесі якої педагог взаємодіє з унікальним суб’єктом – учнем – і опосередковано впливає на формування його особистості, удосконалюючи (а іноді - змінюючи) власні способи впливу (методи і форми педагогічної діяльності), дає можливість реалізувати задумане. Педагогічна практика – це нескінчений динамічний процес, який триває стільки, скільки   працює педагог. На певному етапі можна виділити окремі ознаки досвіду – типові методи, форми і способи педагогічної діяльності, до яких вдається викладач чи майстер виробничого навчання регулярно і стабільно. Це власний набутий педагогічний досвід, який можна узагальнювати й описувати.
Залежно від тематичного обсягу, досвід поділяють на комплексний і локальний.      Комплексний охоплює різні питання навчально – виховного процесу, втілення досягнень педагогіки і психології.
      Локальний досвід відбиває одне або кілька взаємопов’язаних питань і найчастіше стосується певної проблеми.
Виявлення досвіду – справа непроста. Знаходити крихти нового, передового, неординарного, справді творчого в масі усталеного, повсякденного набагато важче, ніж виявити недоліки й упущення, які зазвичай лежать на поверхні. До того ж перспективне, новаторське через свою неординарність далеко не одразу оцінюється відповідно до його значення для подальшого розвитку педагогічної науки і практики.- Про порядок вивчення, узагальнення,поширення та практичного впровадження позитивного досвіду і педагогічних інновацій у системі ПТО (методичні рекомендації)
- Методика вивчення та узагальнення педагогічного досвіду
- Проблема вивчення, узагальнення  та впровадження досвіду
- Інформаційна картка


 


                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

.

Немає коментарів:

Дописати коментар