Хіт-парад сервісів
       Сучасний педагог, щоб зацікавити учнів, спонукати їх до навчально-пізнавальної діяльності, повинен іти в ногу з часом, використовувати нові методи навчання та виховання, спрямувати володіння учнями сучасними технологіями у правильне русло. Для цього потрібно відмовитися від цілком традиційного проведення уроків, одноманітності дидактичного матеріалу, приділяти більше уваги інтерактивним методам навчання,
       Сучасні педагогічні технології такі, як навчання в співробітництві, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей учнів, їхнього рівня навченості, схильності тощо.
        Жуль Верн писав: «Настане день, коли наука випередить фантазію». Цей час настав. Учням сьогодні не обов’язково сидіти в навчальному закладіі, щоб отримати інформацію, вони можуть її знайти самостійно в мережі Інтернет. Успішна діяльність учнів залежить від роботи педагога, від того, наскільки він здатний зрозуміти їх потреби для успішної адаптації в подальшому.     

    Беззаперечно, застосування комп’ютерних технологій безпосередньо відповідає потребам модернізації освіти. Поняття інформаційно-комунікаційних технологій охоплює не лише комп’ютерні програми, а й усі сучасні засоби комунікації: телебачення, мобільні телефони, Інтернет тощо.
        У сучасному інформаційному світі обов’язковим компонентом підготовки педагога є оволодіння ним сучасними технологіями отримання, обробки й передачі учням нової інформації засобами Інтернет-ресурсів, мережевими сервісами.
        Впровадження в практику роботи з учнями інформаційно-комунікативних технологій дає змогу зацікавити їх, стимулює до самостійного пошуку нової інформації, розвиває навички виділяти головне у великій кількості матеріалу з різних джерел, у тому числі й електронних, розвиває їх творчі здібності, уміння аргументовано оцінювати, висловлювати свої думки й судження, а також формує ще одну із ключових компетентностей особистості – інформаційну.
         Пропоную вашій увазі перелік найбільш відомих інтернет-сервісів  з посиланнями для використання їх у педагогічній роботі.  Усі посилання розташовані на інтерактивній дошці, а з часом їх арсенал буде поповнюватись. Цікавих вам досліджень та легкої подорожі хвилями інтернету!


Віртуальна дошка 


Немає коментарів:

Дописати коментар