ОфіціозМетодична  робота в  Ужгородському вищому комерційному училищі Державного торговельно  - економічного університету здійснюється  згідно з Конституцією України,  Законами України "Про освіту",  "Про професійно-технічну освіту",     "Положенням  про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі", Статутом  навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.